Tỷ lệ đạt mục tiêu LDL-C ở người bệnh đã can thiệp động mạch vành tại Bệnh viện Hữu Nghị, Hà Nội

Các tác giả

  • Thái Thị Phương Thảo Bệnh viện Hữu Nghị
  • Trương Thanh Hương Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai

DOI:

https://doi.org/10.58354/jvc.106.2023.477

Từ khóa:

LDL-C, Can thiệp động mạch vành qua da, Statin

Tóm tắt

Mục tiêu: Khảo sát tỷ lệ đạt mục tiêu LDL-C trên bệnh nhân can thiệp động mạch vành qua da và một số yếu tố nguy cơ tại bệnh viện Hữu Nghị.

 Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 114 bệnh nhân đã được can thiệp động mạch vành qua da tại bệnh viện Hữu Nghị tái khám và theo dõi tại Bệnh viện Hữu Nghị, thời gian sâu can thiệp trung bình là 14 tháng. Tiêu chuẩn LDL-C đạt mục tiêu là <1,4 mmol/L.

Kết quả: Tỷ lệ đạt mục tiêu LDL-C <1,4 mmol/L ở các đối tượng sau can thiệp động mạch vành qua da là 14%. Ở nhóm đạt mục tiêu LDL-C, tỷ lệ hút thuốc lá là 12,5% thấp hơn so với nhóm không đạt mục tiêu LDL-C (25,9%) với p <0,05.

Tài liệu tham khảo

Knuuti J, Wijns W, Saraste A, et al. 2019 ESC Guidelines for the diagnosis and management of chronic coronary syndromes: The Task Force for the diagnosis and management of chronic coronary syndromes of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J. 2020;41(3):407-477. doi:10.1093/eurheartj/ehz425.

Visseren FLJ, Mach F, Smulders YM, et al. 2021 ESC Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice. Eur Heart J. 2021;42(34):3227-3337. doi:10.1093/eurheartj/ehab484.

Trường Đại học Y Hà Nội. Phương Pháp Nghiên Cứu Trong Y Sinh Học. Nhà xuất bản Y học; 2020.

John M, Elise S, Kari P, et al. Is the novel LDL-cholesterol goal <1.4 mmol/L achievable without a PCSK9 inhibitor in a chronic coronary population from clinical practice? European Journal of Preventive

Cardiology 2020. Accessed May 26, 2023. https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2047487320923187. https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2047487320923187.">

Zhang W, Ji F, Yu X, Wang X. Factors associated with unattained LDL-cholesterol goals in Chinese patients with acute coronary syndrome one year after percutaneous coronary intervention. Medicine (Baltimore). 2017;96(1):e5469. doi:10.1097/MD.0000000000005469.

Tải xuống

Đã Xuất bản

01-08-2023

Cách trích dẫn

Thái, T. P. T., & Trương, T. H. (2023). Tỷ lệ đạt mục tiêu LDL-C ở người bệnh đã can thiệp động mạch vành tại Bệnh viện Hữu Nghị, Hà Nội. Tạp Chí Tim mạch học Việt Nam, (106), 30–33. https://doi.org/10.58354/jvc.106.2023.477

Số

Chuyên mục

NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG

Categories