Liên hệ

TẠP CHÍ TIM MẠCH HỌC VIỆT NAM
Viện Tim mạch Việt Nam,
Bệnh viện Bạch Mai, 78 Giải Phóng,
Đống Đa, Hà Nội.

Liên lạc chính

TÒA SOẠN JVC
Điện thoại 0243.868.8488

Liên hệ hỗ trợ

TÒA SOẠN JVC
Điện thoại 0243.868.8488