Gửi bài

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bài.

Danh mục kiểm tra bài gửi

Các bài gửi có thể bị từ chối nếu các tác giả không tuân thủ theo danh mục kiểm tra sau đây:
  • (1) Bài gửi chưa được xuất bản trước đây cũng như chưa được gửi để xem xét đăng ở các tạp chí khác.

    (2) Tập tin bản thảo tuân thủ các quy định, thể lệ, và trình bày như trong mục Hướng dẫn cho tác giả.

Bài báo

Chính sách mặc định của chuyên mục

BÀI TỔNG QUAN

Các phân tích tổng hợp và sâu sắc về các vấn đề chung có liên quan đến thực hành nội khoa tim mạch hay phẫu thuật lồng ngực.

Cam kết bảo mật

Tên và địa chỉ email được nhập trong trang tạp chí này sẽ được sử dụng riêng cho các mục đích đã nêu của tạp chí này và sẽ không được cung cấp cho bất kỳ mục đích nào khác hoặc cho bất kỳ bên nào khác.