BỆNH VAN TIM

3 mục

Trong phần này, bạn sẽ tìm thấy tất cả các chủ đề liên quan đến các can thiệp cho bệnh van tim như TAVI, thay thế và sửa chữa van hai lá, van ba lá, van phổi và các can thiệp cấu trúc và van tim khác như rò rỉ tĩnh mạch.

Tất cả mục