Giới thiệu về Tạp chí

Tạp chí Tim mạch học Việt Nam (Tên tiếng anh: Journal of Vietnamese Cardiology - JVC) tiền thân là tờ Thông tin Tim mạch học do Hội Tim mạch học Hà Nội và Hội Tim mạch Việt Nam phát hành, số đầu tiên vào quý IV năm 1989. Từ tháng 11/1994 cho tới nay, Tạp chí chính thức đổi tên thành Tạp chí Tim mạch học Việt Nam xuất bản bởi Hội Tim mạch học Việt Nam.

 JVC là một tạp chí truy cập mở hoàn toàn (Fully Open-Access) xuất bản các bài báo Nghiên cứu (Original Article), Bài Tổng quan và Phân tích (Review), Trang tin và Thời sự tim mạch (Newsletter), Bàn luận (Editorial) và Nghiên cứu ca bệnh (Case report) trong lĩnh vực tim mạch học.

Thông tin tạp chí:

  • Giấy phép xuất bản: 472/GP-BTTTT cấp ngày 22 tháng 07 năm 2021
  • ISSN: 1859-2848
  • Tần suất xuất bản: 04 số/năm
  • DOI prefix: 10.58354
  • Chỉ mục: Crossref, Vietnam Citation Gateway - Vcgate
  • Công cụ chống đạo văn áp dụng: Ithenticate. Các bài báo có tỉ lệ đạo văn lớn hơn 25% sẽ không được xem xét đánh giá.
  • Trang chủ: https://jvc.vnha.org.vn

Quy trình phản biện

Các bản thảo nào thuộc phạm vi xuất bản và đáp ứng được các yêu cầu của thể lệ viết bài sẽ được chuyển cho các thành viên ban biên tập phụ trách. Các bản thảo sau đó sẽ trải qua quá trình phản biện kín hai chiều bởi ít nhất 02 (hai) chuyên gia độc lập trong lĩnh vực tương ứng. Thành viên ban biên tập phụ trách sẽ đưa ra quyết định trước khi được phê duyệt của Tổng biên tập.

Cam kết bảo mật

JVC cam kết thực hiện và tuân thủ các quy định của luật và các văn bản hướng dẫn liên quan đến bảo mật thông tin cá nhân. Các thông tin mà người dùng nhập vào các biểu mẫu trên Hệ thống Quản lý xuất bản trực tuyến của JVC chỉ được sử dụng vào các mục đích thuộc phạm vi xuất bản của tạp chí và sẽ không được cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào khác, hay dùng vào bất kỳ mục đích nào khác.

Đạo đức nghiên cứu

Các nghiên cứu phản ánh trực tiếp chất lượng công việc của các tác giả và các cơ sở hỗ trợ. Để được xuất bản, các bài báo được đều được phản biện đánh giá theo quy trình chặt chẽ và khoa học mà JVC đã đề ra. Do đó, điều quan trọng là phải thống nhất và đảm bảo các tiêu chuẩn về hành vi đạo đức cho tất cả các bên liên quan đến hoạt động xuất bản: tác giả, người biên tập tạp chí, người bình duyệt, nhà xuất bản và cộng đồng của các tạp chí do xã hội sở hữu hoặc tài trợ.

Số hiện tại

Số 108 (2024)
					Xem Số 108 (2024)
Đã Xuất bản: 31-03-2024

Mục lục và Bìa

NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG

CA LÂM SÀNG

BÀN LUẬN

Xem Tất cả Các số