Đặc điểm rối loạn lipid máu ở người mắc bệnh động mạch chi dưới

Các tác giả

  • Kim Ngọc Thanh Trường Đại học Y Hà Nội
  • Lê Hùng Tiến Trường Đại học Y Hà Nội
  • Nguyễn Tuấn Hải Trường Đại học Y Hà Nội
  • Trương Thanh Hương Trường Đại học Y Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.58354/jvc.106.2023.479

Từ khóa:

Bệnh động mạch chi dưới, Rối loạn lipid máu, Cholesterol, Statin

Tóm tắt

Mục tiêu nghiên cứu là mô tả đặc điểm lipid máu ở người mắc bệnh động mạch chi dưới (BĐMCD). Nghiên cứu mô tả cắt ngang bao gồm những người mắc BĐMCD điều trị tại Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai. Kết quả nghiên cứu ghi nhận trong 229 người mắc BĐMCD, có 78,6% là nam giới, 63,3% có tổn thương Rutherford mức độ IV-VI. Tỉ lệ bệnh nhân có mức cholesterol toàn phần >5,2mmol/L, LDL-C >3,6 mmol/L, HDL-C <1,0 mmol/L và triglycerid >1,7 mmol/L lương ứng là  25,8%, 18,8%, 50,2% và 42,8%. Tuy nhiên, chỉ 5,2% bệnh nhân sử dụng statin cường độ mạnh là rosuvastatin 20 mg. Tóm lại, rối loạn lipid máu là phổ biến ở người mắc BĐMCD.

Tài liệu tham khảo

Song, P., et al., Global, regional, and national prevalence and risk factors for peripheral artery disease in 2015: an updated systematic review and analysis. Lancet Glob Health, 2019. 7(8): p. e1020-e1030.

Aboyans, V., et al., 2017 ESC Guidelines on the Diagnosis and Treatment of Peripheral Arterial Diseases, in collaboration with the European Society for Vascular Surgery (ESVS): Document covering atherosclerotic disease of extracranial carotid and vertebral, mesenteric, renal, upper and lower extremity arteriesEndorsed by: the European Stroke Organization (ESO)The Task Force for the Diagnosis and Treatment of Peripheral Arterial Diseases of the European Society of Cardiology (ESC) and of the European Society for Vascular Surgery (ESVS). Eur Heart J, 2018. 39(9): p. 763-816.

Nguyễn Trường Sơn, et al., Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh động mạch chi dưới. Tạp chí Tim mạch học Việt Nam, 2022(102): p. 5-19.

Trần Xuân Thủy và Đinh Thị Thu Hương, Một số yếu tố liên quan tới chỉ số huyết áp tâm thu cổ chân- cánh tay (ABI) ở bệnh nhân bị bệnh động mạch chi dưới. Tạp chí y học Việt Nam, 2021. 500: p. 116-119.

Yi, C., et al., Association between lipoprotein(a) and peripheral arterial disease in coronary artery bypass grafting patients. Clin Cardiol, 2023. 46(5): p. 512-520.

Verwer, M.C., et al., High lipoprotein(a) is associated with major adverse limb events after femoral artery endarterectomy. Atherosclerosis, 2022. 349: p. 196-203.

West, R., Tobacco smoking: Health impact, prevalence, correlates and interventions. Psychol Health, 2017. 32(8): p. 1018-1036.

Aday, A.W. and B.M. Everett, Dyslipidemia Profiles in Patients with Peripheral Artery Disease. Curr Cardiol Rep, 2019. 21(6): p. 42.

Murabito, J.M., et al., Intermittent claudication. A risk profile from The Framingham Heart Study. Circulation, 1997. 96(1): p. 44-9.

Ness, J., W.S. Aronow, and C. Ahn, Risk factors for symptomatic peripheral arterial disease in older persons in an academic hospital-based geriatrics practice. J Am Geriatr Soc, 2000. 48(3): p. 312-4.

Murabito, J.M., et al., Prevalence and clinical correlates of peripheral arterial disease in the Framingham Offspring Study. Am Heart J, 2002. 143(6): p. 961-5.

Mach, F., et al., 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk: The Task Force for the management of dyslipidaemias of the European Society of Cardiology (ESC) and European Atherosclerosis Society (EAS). European Heart Journal, 2019. 41(1): p. 111-188.

Visseren, F.L.J., et al., 2021 ESC Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice: Developed by the Task Force for cardiovascular disease prevention in clinical practice with representatives of the European Society of Cardiology and 12 medical societies With the special contribution of the European Association of Preventive Cardiology (EAPC). European Heart Journal, 2021. 42(34): p. 3227-3337.

Olov Wikluynd, et al., The Clinician’s Handbook: Dyslipidaemia and Atherosclerosis Prevention, Diagnosis and Treatment. 2023: European Atherosclerosis Society.

Hirsch, A.T. and A.M. Gotto, Jr., Undertreatment of dyslipidemia in peripheral arterial disease and other high-risk populations: an opportunity for cardiovascular disease reduction. Vasc Med, 2002. 7(4): p. 323-31.

Thalmann, I., et al., Population-wide cohort study of statin use for the secondary cardiovascular disease prevention in Scotland in 2009-2017. Heart, 2023. 109(5): p. 388-395.

Aboyans, V. and L. Chastaingt, What LEADs to the under-treatment of patients with lower-extremity artery disease? European Journal of Preventive Cardiology, 2023.

Tải xuống

Đã Xuất bản

01-08-2023

Cách trích dẫn

Kim, N. T., Lê, H. T., Nguyễn, T. H., & Trương, T. H. (2023). Đặc điểm rối loạn lipid máu ở người mắc bệnh động mạch chi dưới. Tạp Chí Tim mạch học Việt Nam, (106), 51–55. https://doi.org/10.58354/jvc.106.2023.479

Số

Chuyên mục

NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG

Categories

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả