Sàng lọc và dự phòng xơ vữa động mạch: Vai trò của bác sĩ gia đình

Các tác giả

  • Hồ Thị Kim Thanh Trường Đại học Y Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.58354/jvc.106.2023.483

Từ khóa:

Xơ vữa động mạch, Bác sĩ gia đình, Sàng lọc, Dự phòng

Tóm tắt

Bệnh tim mạch do xơ vữa đã trở thành vấn đề sức khỏe cộng đồng tại Việt Nam. Hiện nay, chiến lược dự phòng xơ vữa động mạch cần tập trung vào nâng cao chất lượng chăm sóc ban đầu. Bác sĩ gia đình với nhiệm vụ thăm khám mỗi người từ khi còn khoẻ, tham gia tích cực vào việc sàng lọc, phát hiện sớm, quản lý xơ vữa động mạch, đồng thời chủ động tư vấn, giáo dục nâng cao sự hiểu biết để phòng bệnh. Nói chung, sự tham gia và chất lượng của hệ thống bác sĩ gia đình đóng vai trò quan trọng cho các hoạt động sàng lọc và dự phòng xơ vữa động mạch.

Tài liệu tham khảo

Arnett DK, Blumenthal RS, Albert MA, et al. 2019 ACC/AHA Guideline on the Primary Prevention of Cardiovascular Disease: Executive Summary: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines. Circulation. 2019 Sep 10;140(11):e563-e595.

Grundy SM, Stone NJ, Bailey AL, et al. 2018 AHA/ACC/AACVPR/AAPA/ABC/ACPM/ADA/AGS/APhA/ASPC/NLA/PCNA Guideline on the Management of Blood Cholesterol: Executive Summary: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines. J Am Coll Cardiol. 2019 Jun 25;73(24):3168-3209.

Whelton PK, Carey RM, Aronow WS, et al. 2017 ACC/AHA/AAPA/ABC/ACPM/AGS/APhA/ASH/ASPC/NMA/PCNA Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation, and Management of High Blood Pressure in Adults: Executive Summary: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines. Hypertension. 2018 Jun;71(6):1269-1324.

Tải xuống

Đã Xuất bản

01-08-2023

Cách trích dẫn

Hồ, T. K. T. (2023). Sàng lọc và dự phòng xơ vữa động mạch: Vai trò của bác sĩ gia đình. Tạp Chí Tim mạch học Việt Nam, (106), 93–95. https://doi.org/10.58354/jvc.106.2023.483