Thực trạng chăm sóc người bệnh nhồi máu cơ tim được can thiệp động mạch vành tại Bệnh viện Trung ương Huế

Các tác giả

  • Võ Văn Khánh Bệnh viện Trung ương Huế

DOI:

https://doi.org/10.58354/jvc.105.2023.460

Từ khóa:

chăm sóc điều dưỡng, nhồi máu cơ tim, can thiệp động mạch vành

Tóm tắt

Mục tiêu: Chúng tôi khảo sát sự chăm sóc điều dưỡng ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim (NMCT) được can thiệp động mạch vành.

Phương pháp nghiên cứu: mô tả cắt ngang. Người bệnh Nhồi máu cơ tim sau can thiệp stent động mạch vành tại Khoa Cấp Cứu Tim Mạch Can thiệp – Trung Tâm Tim Mạch trong thời gian từ 1/2020 – 06/2020.

Kết quả: trong số 36 bệnh nhân NMCT được can thiệp động mạch vành tại Bệnh viện Trung Ương Huế từ tháng 01 năm 2020 đến tháng 06 năm 2020, bao gồm 7 bệnh nhân từ 35-55 tuổi, 15 bệnh nhân từ 55-75 tuổi, 15 bệnh nhân trên 75 tuổi. Trong 36 bệnh nhân có 47% do tăng huyết áp, 8% bệnh nhân ĐTĐ và 44% bệnh nhân có hút thuốc lá. Nhịp tim, huyết áp, nước tiểu, tình trạng đau và băng ép là những chỉ số bệnh lý cần được theo dõi sát để điều chỉnh kịp thời. Ngoài ra, mất ngủ (75%), dinh dưỡng kém (30,6%) và tình trạng hạn chế vận động (41,7%) thường gặp trong 24 giờ đầu, và tuy nhiên giảm đáng kể khi ra viện. Như vậy, nghiên cứu cho thấy sự thành công trong việc đưa bệnh nhân ra viện khỏe mạnh một phần quan trọng đến từ sự theo dõi chặt chẽ và chăm sóc cẩn thận của nhân viên điều dưỡng.

Kết luận: Sự chăm sóc của nhân viên điều dưỡng đóng vai trò quan trọng góp phần vào sự thành công trong điều trị bệnh nhân NMCT được can thiệp động mạch vành.

Tài liệu tham khảo

Nguyễn Cửu Lợi (2007), Kỹ thuật chụp Động mạch vành, bài giảng sau đại học.

Trần Hữu Dàng (2008), Béo phì, in Chuyên ngành nội tiết và chuyển hóa: NXB Đại Học Huế. tr. 304-310.

L. Campeau (2002), The Canadian Cardiovascular Society grading of angina pectoris revisited 30 years later. Can J Cardiol, 18(4): p. 371-9.

Nguyễn Cửu Lợi và Phạm Vũ Thanh (2010), Nghiên cứu đặc điểm tổn thương động mạch vành và tiên lượng ngắn hạn của bệnh nhân nhồi máu cơ tim vùng dưới. Tạp chí Tim mạch học, (52:27-35).

Nguyễn Thị Minh (2014), Công tác chăm sóc điều dưỡng trên bệnh nhân sau đặt Stent động mạch vành. Đại hội Tim Mạch toàn quốc 20/10/2014 tại Đà Nẵng.

Community Intervention Trial for Smoking Cessation (COMMIT): I. cohort results from a four-year community intervention. (1995), Am J Public Health, 85(2): p. 183-92.

L. M. Artigao-Rodenas và các cộng sự. (2013), Framingham risk score for prediction of cardiovascular diseases: a population-based study from southern Europe. PLoS One, 8(9): p. e73529.

Appropriate body-mass index for Asian populations and its implications for policy and intervention strategies. (2004), Lancet, 363(9403): p. 157-63.

Hồ Thị Thái Châu và Nguyễn Văn Trì (2009), Khảo sát các yếu tốt nguy cơ của bệnh nhân bệnh ĐMV tại khoa Cấp cứu Tim mạch can thiệp Trung tâm Tim mạch BVTW Huế. Tạp chí y học thực hành: p. 102-105.

A. M. Dart và B. A. Kingwell (2001), Pulse pressure--a review of mechanisms and clinical relevance. J Am Coll Cardiol, 37(4): p. 975-84.

S. G. Goodman và các cộng sự. (2009), The expanded Global Registry of Acute Coronary Events: baseline characteristics, management practices, and hospital outcomes of patients with acute coronary syndromes. Am Heart J, 158(2): p. 193-201.e1-5.

L. Mandelzweig và các cộng sự. (2006), The second Euro Heart Survey on acute coronary syndromes: Characteristics, treatment, and outcome of patients with ACS in Europe and the Mediterranean Basin in 2004. Eur Heart J, 27(19): p. 2285-93.

Ngô Tuấn Hiệp (2016),So sánh giá trị của các thang điểm nguy cơ trong tiên lượng bệnh nhân nhồi máu cơ tim, Luận án Tiến sĩ Y học, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Trương Quang Bình. Phạm Nguyễn Vinh và Nguyễn Lân Việt và cs (2011), Nghiên cứu quan sát điều trị bệnh nhân nhập viện do hội chứng động mạch vành cấp (MEDI-ACS study). Tạp chí Tim Mạch Học Việt Nam, (58): p. 12-25.

Phạm Quang Tuấn (2019),Nghiên cứu vai trò chẩn đoán của IMA (Ischemia Modified Albumin) huyết thanh phối hợp với hs-Troponin T ở bệnh nhân Hội chứng vành cấp, Luận án Tiến sĩ Y học.

Tải xuống

Đã Xuất bản

31-05-2023

Cách trích dẫn

Võ, V. K. (2023). Thực trạng chăm sóc người bệnh nhồi máu cơ tim được can thiệp động mạch vành tại Bệnh viện Trung ương Huế. Tạp Chí Tim mạch học Việt Nam, (105), 41–49. https://doi.org/10.58354/jvc.105.2023.460

Số

Chuyên mục

NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG

Categories