Nguy cơ chảy máu trong viện theo thang điểm ARC – HBR ở người bệnh hội chứng vành cấp được can thiệp động mạch vành

Các tác giả

  • Thân Đức Tài Nhân Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai
  • Nguyễn Đức Nhương Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai
  • Nguyễn Quốc Thái Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai

DOI:

https://doi.org/10.58354/jvc.105.2023.453

Từ khóa:

ARC – HBR, PRECISE – DAPT, nhồi máu cơ tim cấp

Tóm tắt

Chảy máu là biến chứng sớm phổ biến nhất liên quan đến can thiệp động mạch vành qua da (PCI). Hiệp hội nghiên cứu học thuật về nguy cơ chảy máu cao (ARC-HBR) đã phát triển sự đồng thuận định nghĩa dựa trên bệnh nhân nguy cơ chảy máu cao (HBR) vào tháng 5 năm 2019 và đưa ra thang điểm ARC – HBR để phân tầng nguy cơ chảy máu ở bệnh nhân sau khi trải qua PCI1.

Chúng tôi tiến hành nghiên cứu quan sát gồm 235 bệnh nhân với chẩn đoán hội chứng mạch vành cấp và được can thiệp động mạch vành qua da thành công tại Viện Tim mạch Việt Nam, nhằm theo dõi biến cố chảy máu trong viện, đánh giá khả năng phân tầng nguy cơ chảy máu theo thang điểm ARC – HBR và so sánh với thang điểm PRECISE – DAPT.

Kết quả nghiên cứu: Phân loại nguy cơ chảy máu cao dựa trên tiêu chí ARC-HBR cho thấy khả năng dự đoán mức độ khá đối với biến cố chảy máu nặng trong thời gian nằm viện ở bệnh nhân hội chứng mạch vành cấp được can thiệp mạch vành qua da.

Tài liệu tham khảo

Urban P, Mehran R, Colleran R, et al. Defining high bleeding risk in patients undergoing percutaneous coronary intervention: a consensus document from the Academic Research Consortium for High Bleeding Risk. Eur Heart J. 2019;40(31):2632-2653. doi:10.1093/eurheartj/ehz372

Chhatriwalla AK, Amin AP, Kennedy KF, et al. Association between bleeding events and in-hospital mortality after percutaneous coronary intervention. JAMA. 2013;309(10):1022-1029. doi:10.1001/jama.2013.1556

Urban P, Meredith IT, Abizaid A, et al. Polymer-free Drug-Coated Coronary Stents in Patients at High Bleeding Risk. N Engl J Med. 2015;373(21):2038-2047.

Varenne O, Cook S, Sideris G, et al. Drug-eluting stents in elderly patients with coronary artery disease (SENIOR): a randomised single-blind trial. Lancet Lond Engl. 2018;391(10115):41-50. doi:10.1016/S0140-6736(17)32713-7

Choi SY, Kim MH, Lee KM, et al. Comparison of Performance between ARC-HBR Criteria and PRECISE-DAPT Score in Patients Undergoing Percutaneous Coronary Intervention. J Clin Med. 2021;10(12):2566. doi:10.3390/jcm10122566

Tải xuống

Đã Xuất bản

31-05-2023

Cách trích dẫn

Thân, Đức T. N., Nguyễn, Đức N., & Nguyễn, Q. T. (2023). Nguy cơ chảy máu trong viện theo thang điểm ARC – HBR ở người bệnh hội chứng vành cấp được can thiệp động mạch vành. Tạp Chí Tim mạch học Việt Nam, (105), 12–16. https://doi.org/10.58354/jvc.105.2023.453

Số

Chuyên mục

NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG

Categories