Quay trở lại Chi tiết Bài báo Loạt ca bệnh tiêu cơ vân cấp khi điều trị bằng statin có liên quan đến đa hình gen SLCO1B1 Tải xuống Tải xuống PDF