1.
Kim NT, Lê HT, Nguyễn TH, Trương TH. Đặc điểm rối loạn lipid máu ở người mắc bệnh động mạch chi dưới. TC Tim mạch học VN [Internet]. 1 Tháng Tám 2023 [cited 1 Tháng Ba 2024];(106):51-5. Available at: https://jvc.vnha.org.vn/tmh/article/view/479