Trương Thanh, Hương. “Thuốc Ức Chế PCSK9 Trong Hội chứng mạch vành cấp: Hiện trạng Và triển vọng lâm sàng”. Tạp chí Tim mạch học Việt Nam, no. 106 (Tháng Tám 1, 2023): 96–101. Truy cập Tháng Ba 1, 2024. https://jvc.vnha.org.vn/tmh/article/view/484.