Kim, Ngọc Thanh, Hùng Tiến Lê, Tuấn Hải Nguyễn, và Thanh Hương Trương. “Đặc điểm rối loạn Lipid máu ở người mắc bệnh động mạch Chi dưới”. Tạp chí Tim mạch học Việt Nam, no. 106 (Tháng Tám 1, 2023): 51–55. Truy cập Tháng Ba 1, 2024. https://jvc.vnha.org.vn/tmh/article/view/479.