[1]
H. Trương Thanh, “Thuốc Ức chế PCSK9 trong Hội chứng mạch vành cấp: Hiện trạng và triển vọng lâm sàng”, TC Tim mạch học VN, số p.h 106, tr 96–101, tháng 8 2023.