Trương Thanh, Hương. 2023. “Thuốc Ức Chế PCSK9 Trong Hội chứng mạch vành cấp: Hiện trạng Và triển vọng lâm sàng”. Tạp Chí Tim mạch học Việt Nam, số p.h 106 (Tháng Tám):96-101. https://doi.org/10.58354/jvc.106.2023.484.