Kim, Ngọc Thanh, Hùng Tiến Lê, Tuấn Hải Nguyễn, và Thanh Hương Trương. 2023. “Đặc điểm rối loạn Lipid máu ở người mắc bệnh động mạch Chi dưới”. Tạp Chí Tim mạch học Việt Nam, số p.h 106 (Tháng Tám):51-55. https://doi.org/10.58354/jvc.106.2023.479.