Trương Thanh, H. (2023). Thuốc Ức chế PCSK9 trong Hội chứng mạch vành cấp: Hiện trạng và triển vọng lâm sàng. Tạp Chí Tim mạch học Việt Nam, (106), 96–101. https://doi.org/10.58354/jvc.106.2023.484