(1)
Trương Thanh, H. Thuốc Ức Chế PCSK9 Trong Hội chứng mạch vành cấp: Hiện trạng Và triển vọng lâm sàng. TC Tim mạch học VN 2023, 96-101.