[1]
Trương Thanh, H. 2023. Thuốc Ức chế PCSK9 trong Hội chứng mạch vành cấp: Hiện trạng và triển vọng lâm sàng. Tạp chí Tim mạch học Việt Nam. 106 (tháng 8 2023), 96–101. DOI:https://doi.org/10.58354/jvc.106.2023.484.