Quay trở lại Chi tiết Bài báo Đặc điểm rối loạn lipid máu và đột biến gen LDLR ở 2 phả hệ gia đình của người bệnh mắc sớm nhồi máu cơ tim tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh năm 2021-2022 Tải xuống Tải xuống PDF